מה הופך אותנו למושכים?

משיכה, כמו יופי, הם עניינים תלויי תרבות ומוסכמות. כך, בתרבות המערבית העכשווית, הנטייה הכללית היא לראות בנשים גבוהות וחטובות ובגברים חסונים ושריריים סמלים של יופי, עוצמה ומשיכה. אולם, האם המקובלות החברתית שלנו תלויה רק בנפח השריר? האם הדרך לעורר משיכה עוברת רק דרך חדרי כושר?

המדיה וכבלי החברה אילפו אותנו לראות דרך הפילטרים של המוסכמות והאופנות המשתנות. אנחנו מאולפים עד כדי כך שאיננו פנויים יותר לראות אפילו יופי חיצוני שאינו "מקובל" ואיננו מחפשים פנימיותו של אדם או יופיו הפנימי. ההנחה שכל אדם יפה או שקיים יופי בכל אדם זרה לנו.

נשים חטובות וגברים שריריים הם סמלים של יופי

הניסיון מלמד, אולם, שאיזון פנימי ושלווה מושכים אנשים. אדם המקושר לכולם בקשר נכון הוא מטבעו יציב, נוח, חופשי, ידידותי. לאדם כזה אין כל הזמן כל מיני בעיות והוא לא צריך כל הזמן להגן על עצמו, להתגונן, או להבדיל את עצמו מכולם. הנקודה היציבה ביותר בחיים יכולה להיווצר רק לאדם שנמצא במרכזן של כל האינטראקציות והפעולות ההדדיות, מקושר עם כולם בקשר נכון: עם המשפחה, עם החברה, עם הסביבה, עם העסק, עם העבודה, עם הטבע.

מעבר למשקפיים שמכריחים אותנו להרכיב אנחנו נמשכים למי שאנחנו מרגישים שיש לנו כלפיו קשר פנימי. כאשר אדם מעניין אותך,  אתה נהנה לראות לא רק את צורתו החיצונית, אלא אפילו את התנועות שלו, צורות ההבעה, הביטוי, יש בזה גם משחק, עולם ומלואו…

האם ניתן ללמד משיכה? אדם מושך הוא אדם שמתחבר נכון לכל סביבה וסביבה. לשם כך צריך האדם לצאת מעצמו ולהתכלל במי שנמצא לפניו, להרגיש את זולתו. אדם מושך יודע להרגיש את הזולת ולתת לזולת להרגיש בנוח, בטוב, בנעימות. להשרות על הזולת תחושה של ביטחון, לתת לזולת מקום.

אדם שעבר הכשרה אנושית – יוכל להתקשר לכולם בצורה הדדית ויפה. הוא ידע מה טוב לכולם ויהיה מכוון תדיר לפעול לטובת הסביבה האנושית בה הוא מצוי כמו אימא לתינוק. בכולנו נמצאות איכויות פנימיות של אימא ושל תינוק. אם נלמד להשתמש בהן לחלופין נכון נוכל ליצור מארג אנושי מאוזן בו כל פרט ימצא את מקומו, מקום של רווחה, נוחות, שלווה, במרחב אנושי מאוזן ויציב לחלוטין. במרחב כזה תתגלנה גם איכויותיו הייחודיות של כל פרט ותוכלנה להגיע לביטוי והגשמה. דווקא מתוך האחידות והשוויוניות בקשרים תתבלט ייחודיותו של אדם וכוח משיכתו הייחודי ילבלב ויפרח מאליו.