מה זה היוון פנסיה?

ישנן לא מעט דרכים פנסיוניות שבהם נוכל להבטיח את גיל הזהב שלנו, אלו נעשים על ידי קרנות הפנסיה השונות. אך כאשר מגיע זמן הפנסיה ישנם לא מעט דברים שחשוב לדעת ולזכור, במיוחד כאשר קרן הפנסיה יכולה להיות גדולה משמעותית. אחת הדרכים לנצל את קרנות הפנסיה, עוד עם יציאה אל הפנסיה היא היוון פנסיה. כך תוכלו לפדות חלק לא קטן מסכום הפנסיה ולהמשיך להנות מקצבה. 

•עד מתי אפשר לעשות היוון פנסיה? תוכלו להגיש את הבקשה עד כשנתיים מגיל הפרישה שלכם

•מי זכאי להיוון פנסיה? כל עובד אשר הופרשה לו פנסיה במהלך עבודתו זכאי להיוון פנסיה

•האם יש מס על היוון פנסיה? יש מס על היוון פנסיה אך הוא שונה ממשיכות אחרות של פנסיה מוקדמת. כך שהחל משנת 2012 הוחלט כי שיעור המס להיוון פנסיה יעמוד על כ 15 אחוזים, אשר יהיו צמודים לשיעורי אינפלציה

•האם אפשר להתחרט על החלטת היוון פנסיה? עובד אשר בחר לבצע היון פנסיה לא יוכל להתחרט או לבטל את הבקשה.

•האם הפנסיה התקציבית אמורה להפגע? היא לא אמורה להיפגע אלא מהחישוב הכללי שלה,אלא אמור להיגרע ממנה רק הסכום אותו היוונתם מקרן הפנסיה

•למשך כמה זמן המשיכה משפיעה? הסכום שאותו תוכלו לקחת אמור להישען על סך כל הפנסיה לשש השנים הקרובות, כך שאת הסכום שתוכלו למשוך יהיה מוגבל עד לשש שנים.

•מה קורה במקרה של פטירה? במקרה והפנסיונר מת לפני אותם שש שנים, יזכו השארים לקבל את יתרת הקצבה וללא חישוב של ההיוון. 

•האם יש מגבלה של גיל בזמן המשיכה? אין איזה שהן מגבלות לגיל המשיכה להיוון פנסיה, אך הטבות המס המעמידות אותו על כ 15 אחוז ניתנות החל מגיל 60

•עד כמה אפשר למשוך מהפנסיה? בדיוק כמו ההגבלה ל6 שנים מכל משיכה, כל גם סכום המשיכה שאותו תוכלו להוון מקרן הפנסיה שלכם. סכום זה אינו יעלה על 25 אחוז בסך הכל.